Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door L’ Ortye creatief vormgevers & drukkerij, hierna te noemen L’ Ortye.

Bij bezoek aan deze website kan L’Ortye gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert L’ Ortye uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door L’ Ortye beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit “Privacy Statement” geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

L’ Ortye verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan L’ Ortye heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van L’ Ortye, een bestelling bij  L’ Ortye of te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van L’ Ortye.

L’ Ortye gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan L’ Ortye heeft verstrekt. Als u L’ Ortye of licentiehouder. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt L’ Ortye de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt L’ Ortye de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal L’ Ortye de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt L’ Ortye de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan L’ Ortye gerelateerde vennootschappen, licentiehouders, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan L’ Ortye uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van L’ Ortye die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@afscheidspagina.nl.

Om ervoor te zorgen dat de website van afscheidspagina goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt L’ Ortye bezoekgegevens van haar website bij. L’ Ortye gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt allen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

 

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens vindt u allereerst in uw eigen account op de website. U kunt u aanmelden via het inlogscherm om daar uw gegevens in te zien en/of te wijzigen.
Daarnaast kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.
Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot info@afscheidspagina.nl

 

Verwerken van foto’s en gegevens anders dan opdrachtgever

De opdrachtgever geeft L’ Ortye toestemming om de door opdrachtgever aangeleverde bestanden te verwerken in Afscheidspagina. L’ Ortye verwerkt deze aangeleverde gegevens zoals, teksten, foto’s, filmpjes en/of muziek. L’ Ortye kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onrechtmatig verkrijgen van deze gegevens door de opdrachtgever. Ook is L’ Ortye niet verantwoordelijk voor de toestemming die wel of niet verkregen is van derden die middels foto’s, video’s en/of tekst voorkomen in de afscheidspagina.

 

Eigendom

Het gemaakte ontwerp en/of drukwerk is eigendom van L’Ortye en mag op haar social media accounts geplaatst worden. Persoonlijke gegevens zullen niet zichtbaar getoond worden.       

 

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop L’ Ortye uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met L’ Ortye Indien u geen prijs stelt op informatie omtrent producten of diensten van L’ Ortye, kunt u dit aan ons doorgeven.

 

Wijzigingen Privacy Statement

L’ Ortye behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door L’ Ortye creatief vormgevers & drukkerij,
hierna te noemen L’ Ortye.

Bij bezoek aan deze website kan L’Ortye gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert L’ Ortye uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door L’ Ortye beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit “Privacy Statement” geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

 

Gegevensverwerking

L’ Ortye verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan L’ Ortye heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van L’ Ortye, een bestelling bij  L’ Ortye of te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van L’ Ortye.

L’ Ortye gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan L’ Ortye heeft verstrekt. Als u L’ Ortye of licentiehouder. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt L’ Ortye de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt L’ Ortye de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal L’ Ortye de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt L’ Ortye de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan L’ Ortye gerelateerde vennootschappen, licentiehouders, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan L’ Ortye uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van L’ Ortye die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@afscheidspagina.nl.

Om ervoor te zorgen dat de website van afscheidspagina goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt L’ Ortye bezoekgegevens van haar website bij. L’ Ortye gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt allen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

 

 

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens vindt u allereerst in uw eigen account op de website. U kunt u aanmelden via het inlogscherm om daar uw gegevens in te zien en/of te wijzigen.
Daarnaast kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.
Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot info@afscheidspagina.nl

 

Verwerken van foto’s en gegevens anders dan opdrachtgever

De opdrachtgever geeft L’ Ortye toestemming om de door opdrachtgever aangeleverde bestanden te verwerken in Afscheidspagina. L’ Ortye verwerkt deze aangeleverde gegevens zoals, teksten, foto’s, filmpjes en/of muziek. L’ Ortye kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor het onrechtmatig verkrijgen van deze gegevens door de opdrachtgever. Ook is L’ Ortye
niet verantwoordelijk voor de toestemming die wel of niet verkregen is van derden die
middels foto’s, video’s en/of tekst voorkomen in de afscheidspagina.

 

Eigendom

Het gemaakte ontwerp en/of drukwerk is eigendom van L’Ortye en mag op haar social media accounts geplaatst worden. Persoonlijke gegevens zullen niet zichtbaar getoond worden.       

 

 

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website
via links kunnen worden bezocht.

 

 

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop L’ Ortye uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met L’ Ortye Indien u geen prijs stelt op informatie omtrent producten of diensten van L’ Ortye, kunt u dit aan ons doorgeven.

 

 

Wijzigingen Privacy Statement

L’ Ortye behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door L’ Ortye creatief vormgevers & drukkerij, hierna te noemen L’ Ortye.

Bij bezoek aan deze website kan L’Ortye gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert L’ Ortye uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door L’ Ortye beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit “Privacy Statement” geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Gegevensverwerking

L’ Ortye verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via de Website aan L’ Ortye heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van L’ Ortye, een bestelling bij  L’ Ortye of te doen, een account aan te maken of doordat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van L’ Ortye.

L’ Ortye gebruikt uw persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor u de persoonsgegevens aan L’ Ortye heeft verstrekt. Als u L’ Ortye of licentiehouder. om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt L’ Ortye de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. Als u een account aanmaakt, gebruikt L’ Ortye de gegevens om het account aan te maken. Als u zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal L’ Ortye de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar u toe te zenden. Als u een bestelling doet, gebruikt L’ Ortye de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen. Bij een bestelling kunnen uw persoonsgegevens voor het afwikkelen van het betalingsverkeer en de bestelling aan ons distributiecentrum, aan L’ Ortye gerelateerde vennootschappen, licentiehouders, bezorgdiensten en / of uw bank worden verstrekt. Daarnaast kan L’ Ortye uw persoonsgegevens gebruiken om uw op de hoogte te stellen van producten of diensten van L’ Ortye die interessant voor u zouden kunnen zijn. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@afscheidspagina.nl.

Om ervoor te zorgen dat de website van afscheidspagina goed werkt en voldoende aansluit op de wensen van onze klanten, houdt L’ Ortye bezoekgegevens van haar website bij. L’ Ortye gebruikt hiervoor “cookies” en / of vergelijkbare technieken.

Uw persoonsgegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan andere dan de bovengenoemde derden vindt allen met uw uitdrukkelijke toestemming plaats.

 

Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen

Persoonlijke gegevens vindt u allereerst in uw eigen account op de website. U kunt u aanmelden via het inlogscherm om daar uw gegevens in te zien en/of te wijzigen.
Daarnaast kunt u ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via e-mail of per post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een e-mailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.
Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u op de website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt heeft kunt u zich per e-mail wenden tot info@afscheidspagina.nl

 

Verwerken van foto’s en gegevens anders dan opdrachtgever

De opdrachtgever geeft L’ Ortye toestemming om de door opdrachtgever aangeleverde bestanden te verwerken in Afscheidspagina. L’ Ortye verwerkt deze aangeleverde gegevens zoals, teksten, foto’s, filmpjes en/of muziek. L’ Ortye kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het onrechtmatig verkrijgen van deze gegevens door de opdrachtgever. Ook is L’ Ortye niet verantwoordelijk voor de toestemming die wel of niet verkregen is van derden die middels foto’s, video’s en/of tekst voorkomen in de afscheidspagina.

 

Eigendom

Het gemaakte ontwerp en/of drukwerk is eigendom van L’Ortye en mag op haar social media accounts geplaatst worden. Persoonlijke gegevens zullen niet zichtbaar getoond worden.       

 

Websites van derden

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

 

Vragen

Voor vragen over deze Privacy Statement en/of de wijze waarop L’ Ortye uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met L’ Ortye Indien u geen prijs stelt op informatie omtrent producten of diensten van L’ Ortye, kunt u dit aan ons doorgeven.

 

Wijzigingen Privacy Statement

L’ Ortye behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Crop Image

error: Content is beveiligd !!